Kvalité och miljö

Vi är ett litet och serviceinriktat företag med ambitiösa mål att vår personal får arbetsuppgifter som leder till motivation och engagemang. Detta för att skapa goda resultat och därmed nöjda kunder. Vi vill också leverera säkra anläggningar av hög kvalité och på utlovad tid.

På så sätt är vi övertygade att man skapar långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och personal. Helt enkelt, att engagemang,  ärlighet och pålitlighet ska genomsyra alla våra affärer.

Miljöpolicy

Vår installationsverksamhet ska kännetecknas av hög miljömedvetenhet och kompetens. Det personliga ansvaret hos våra medarbetare ska upprätthållas och ständigt utvecklas genom utbildning, information och aktiv medverkan i vårt miljöarbete.

Genom att bedriva ett målinriktat och systematiskt miljöarbete ska företaget förbättra sin miljöprestanda. Verksamheten ska med marginal uppfylla krav i lagar och föreskrifter.

Kompetensen inom energisektorn ger stora möjligheter att aktivt medverka till ökad energihushållning och därmed minska belastningen på miljön. Vårt företag ska vid alla installationer säkerställa att medtaget miljöfarligt avfall hanteras på ett ansvarsfullt sätt och, när det är miljömässigt motiverat och praktiskt möjligt sortera ut, återvinna det avfall som uppstår i verksamheten. Även den miljöpåverkan som uppstår vid transporter ska minimeras så långt det är möjligt.

Funderar du på något?

Lämna dina kontaktuppgifter här så kontaktar vi dig!