Service

Lokal närvaro med hög servicegrad

Har ljuset slocknat? Har maskinerna stannat? Driftstopp kommer oftast lika plötsligt som olägligt och kräver så gott som alltid akuta åtgärder. På AMD EL sätter vi stort värde i att vara tillgängliga och är därför väl rustade för akuta uppdrag. Om något händer så kan vi komma med kort varsel.

Vi har totalt 10 servicebilar i tjänst som är utrustade för att kunna lösa de vanligast förekommande serviceuppdragen.

För de som har behov av mer kontinuerlig service så erbjuder vi även serviceavtal.

Funderar du på något?

Lämna dina kontaktuppgifter här så kontaktar vi dig!